28.03.2019

Wylewanie słupów żel-betowych w IV kondygnacji