IMG_20190327_123428

28.03.2019

Wylewanie stropu nad IV kondygnacją


Aktualności

28.04.2019

Montaż kanału wentylacyjnego

28.04.2019

Roboty żel-betowe, kondygnacja V