giant-office-budowa-26-07-2018-1

26.07.2018

Podbudowa płyty dennej, poziom -2