giant-office-budowa-23-08-2018-1

23.08.2018

Zbrojenie i betonowanie płyty dennej


Aktualności

28.04.2019

Montaż kanału wentylacyjnego

28.04.2019

Roboty żel-betowe, kondygnacja V