IMG_20190220_093950

21.02.2019

Prace żel-betowe, kondygnacja II.


Aktualności

15.10.2019

Prace drogowe na zewnątrz budynku

15.10.2019

Wykonywanie posadzki przemysłowej w garażu