IMG_20190220_093950

21.02.2019

Prace żel-betowe, kondygnacja II.


Aktualności

28.04.2019

Montaż kanału wentylacyjnego

28.04.2019

Roboty żel-betowe, kondygnacja V