giant-office-20-11-2018-2

20.11.2018

Prace żelbetowe poziom -1


Aktualności

28.04.2019

Montaż kanału wentylacyjnego

28.04.2019

Roboty żel-betowe, kondygnacja V