giant-office-budowa-16-08-2018-1

16.08.2018

Betonowanie płyty dennej.


Aktualności

28.04.2019

Montaż kanału wentylacyjnego

28.04.2019

Roboty żel-betowe, kondygnacja V