IMG_20191004_090025

15.10.2019

Prace drogowe na zewnątrz budynku