giant-office-budowa-14-09-2018-1

14.09.2018

Montaż słupów żelbetowych, kondygnacja -2