giant-office-budowa-14-09-2018-1

14.09.2018

Montaż słupów żelbetowych, kondygnacja -2


Aktualności

28.04.2019

Montaż kanału wentylacyjnego

28.04.2019

Roboty żel-betowe, kondygnacja V