IMG_20190206_112547

13.02.2019

Prace żelbetowe, kondygnacja II


Aktualności

28.04.2019

Montaż kanału wentylacyjnego

28.04.2019

Roboty żel-betowe, kondygnacja V