IMG_20190206_112547

13.02.2019

Prace żelbetowe, kondygnacja II