IMG_20190408_085707

11.04.2019

Prace żelbetowe - kondygnacja IV


Aktualności

28.04.2019

Montaż kanału wentylacyjnego

28.04.2019

Roboty żel-betowe, kondygnacja V