giant-office-budowa-06-08-2018-1

06.08.2018

Zbrojenie płyty dennej


Aktualności

28.04.2019

Montaż kanału wentylacyjnego

28.04.2019

Roboty żel-betowe, kondygnacja V