IMG_20190304_083856

06.03.2019

Prace żelbetowe, kondygnacja III.