IMG_20190304_083856

06.03.2019

Prace żelbetowe, kondygnacja III.

Aktualności

28.04.2019

Montaż kanału wentylacyjnego

28.04.2019

Roboty żel-betowe, kondygnacja V