IMG_20190301_093716

04.03.2019

Prace żel-betowe na kondygnacji III.

Aktualności

15.10.2019

Prace drogowe na zewnątrz budynku

15.10.2019

Wykonywanie posadzki przemysłowej w garażu