IMG_20190301_093716

04.03.2019

Prace żel-betowe na kondygnacji III.