IMG_20190301_093716

04.03.2019

Prace żel-betowe na kondygnacji III.

Aktualności

28.04.2019

Montaż kanału wentylacyjnego

28.04.2019

Roboty żel-betowe, kondygnacja V