01.04.2019

Roboty żel-betowe stropu nad III kondygnacją.