IMG_20190328_105812

01.04.2019

Montaż słupów żel-betowych, kondygnacja IV.