IMG_20190328_105812

01.04.2019

Montaż słupów żel-betowych, kondygnacja IV.

Aktualności

28.04.2019

Montaż kanału wentylacyjnego

28.04.2019

Roboty żel-betowe, kondygnacja V